Search More
AnasayfaBankalarTürkiye Kalkınma Bankası
Türkiye Kalkınma Bankası Banka Bilgileri
 • Kuruluş Tarihi: 1975
 • Resmi Ad: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
  Y. K. Başkanı: Ahmet Yaman(Vekil)
  Genel Müdür: Metin Pehlivan(Vekil)
 • Swift Kodu: TKBNTR2A
 • Web: www.kalkinma.com.tr
 • Tarihi:
  Banka, 1877 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak, 27 Kasım 1975 tarih ve 13 sayılı KHK ile "Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş." unvanı ile kurulmuştur. Banka’nın kuruluş işlem ve faaliyetleri 14 Kasım 1983 tarih ve 165 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. 15 Temmuz 1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değişmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmek imkanı sağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu’nun 20 Ocak 1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası’na devredilmesi sonucu Banka’nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir. 12 Şubat 1990 tarih ve 401 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Banka statüsünün bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bankanın hisse senetleri 19-20-21 Kasım 1990 tarihlerinde halka arz edilmiş, 6 Mart 1991'de İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. Bankamızın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun 14 Ekim 1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Ekim 1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Banka, bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde, tüzel kişiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.
 • Hakkında:
  Bankamızın Misyonu Ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda; - Anonim şirket statüsündeki teşebbüslerin yatırımlarını yurtiçi-yurtdışı kaynaklarla destekleyerek, öncü/örnek işletmelere iştirak ederek, - Girişimcilere teknik yardım desteği sağlayarak, - Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunarak, İstihdam gelir ve refah düzeyinin artmasını sağlamaktır. Bankamızın Vizyonu Kalkınmanın ve sürdürülebilir büyümenin öncüsü olarak; - Yatırımları bölgesel, sektörel ve teknolojik olarak destekleyen, etkin ve hızlı şekilde finansa eden, - Girişimcileri teknik yardım dahil olmak üzere güç ve cesaret vererek destekleyen, Uluslar arası boyutlarda bir kalkınma ve yatırım bankası olmaktır.

Türkiye Kalkınma Bankası Hakkında Konuşulanlar


Türkiye Kalkınma Bankası Türkiye Şubeleri


Türkiye Kalkınma Bankası İle İlgili Resimler


Türkiye Kalkınma Bankası Hakkında Yorum Yap